Sağlık

Sağlık Sendikaları SABİM Çatısı Altında Tek Ses Tek Nefes Olacak

Sağlık ve Topluma Hizmet Birlik ve Çaba Platformu (SABİM), 22 Temmuz’da Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel’de 12:00-14:00 saatleri arasında toplanacak. SABİM, yapacakları toplantı öncesi basın açıklaması yaptı.

Kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Gayret Platformu, toplam 21 STK, 19 birlik ve 2 aile hekimliği federasyonunun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. SABİM’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün 21 STK, burada yetkilendirildiği halde üyelerinin haklarını aramak için inisiyatif kullanmayan sağlık sisteminde büyük rolü olan sendikalara karşı, sendikal emeğin varlığını ve değerini ve alanın beklediği umudu vurgulamak için gündeme geldi. Etkimizi otorite ile taçlandırmak adına Platform paydaşlarımız olan tüm Tıp ve Sağlık kurumu çalışanlarını kendilerine yakın birlik ve derneklere üye olmaya davet ediyoruz. Başta Doktorlar Sendikası Sendikası olmak üzere Platform için birlik çağrısı yapan ve Platform sözcülüğünü yapan 21 STK’nın ilki olmanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Üyelerimize karşı gerçek bir sorumluluk hissetmenin bilinciyle, mevcut sorunların çözümü için her alanda ortak çaba ve güç birliği için bu büyük iş birliğini gerçekleştirdik.

SABİM, 21 STK, 19 Birlik ve 2 Aile Hekimleri Federasyonundan oluşmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Gayret Platformu, toplam 21 STK, 19 birlik ve 2 aile hekimliği federasyonundan oluşmaktadır. Kurulacak iş birliği ile ortak taleplerimiz duyurulacak, yol haritası belirlenecek ve büyük kitlesel seferberlikler başlatılacaktır. Taleplerimizi dile getirmek amacıyla ilk işten çıkarma hareketimiz, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Hekimler, sağlık kurumu çalışanları, ebe hemşireler, tıbbi sekreterler, teknisyenler, GİH YHS THH sağlık ve sosyal hizmet çalışanları mevcut sistem içerisinde hizmet verme sabrını gösterememiştir. Tüm iş bırakmalarımızda olduğu gibi poliklinik hizmeti gibi seçmeli hizmetler verilmeyecek ancak acil durumlar iş durdurma eyleminden muaf tutulacaktır.

Sağlık Sisteminde Kaliteli Hizmet

Sağlık sisteminde kaliteli hizmet verilebilmesi için yeterli zamana, yeterli fiyata ve hak edilen saygıya ihtiyaç vardır. 3-5 dk. Muayene periyotları ile idame ettirilmeye çalışılan bu sistem ile hastalar iyileşemiyor, tahliller ve tetkikler yükleniyor, defansif tıp gelişiyor ve hastalar iyileşerek sistemden çıkamadığı için sürekli sistemde kalmaya zorlanarak gereksiz bir yoğunluk oluşturuluyor. Bunca yoğunluk ve baskının üzerine inşa edilen bu gereksiz, anlamsız ve şiddet doğuran kör sarmal artık sona ermelidir. İdeal sağlık sisteminin kurulabilmesi için 15-20 dakikalık muayene periyotları esas alınmalı ve “Hak ile Görev” bilinciyle hareket edilmelidir. Aile hekimliğinde bakım, tarama ve takip gibi sağlık hizmetlerine odaklanmalıdır. Mevcut ödeme yetersizliği nedeniyle aile hekimliği sistemi kesintiye uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yine fiyatların yetersiz olması nedeniyle ASM’lerde görev alan sağlık çalışanları TSM’leri tercih etmeye başladı.

Zam

Mevcut koşullarda ülkemizdeki enflasyonist ortam nedeniyle yapılacak herhangi bir fiyat artışının yetersiz olduğu aşikardır. Bu nedenle insanca bir yaşam için maaşın alt sınırı yoksulluk sınırı olmalıdır. En düşük sağlık kurumu çalışanının yoksulluk sınırının üzerinde olması ve en düşük doktor maaşının bu sınırın en az 3 katı olması gerekmektedir. Eğitim liyakate dayalı olmalıdır. Şiddet olaylarında etkili ve caydırıcı yol ve prosedürler belirlenmeli ve uygulamada uygulanmalıdır. Sağlık sisteminin yeniden inşası, doktorlara ve sağlık kurumu çalışanlarına saygı ve sevginin inşa edilmesi ile mümkün olacaktır. Artık hem kaybedilen haysiyetin iadesi hem de yoksulluk sınırı bazında yetersiz fiyatların belirlenmesi alınan eğitimin hakkına göre hayata geçirilmelidir. Aksi halde bu gelir eşitsizliğinin olduğu yerde kimse bu meşakkatli eğitim sürecini kaldıramayacak, gelecekte sağlık hizmeti verecek ekipler yetişemeyecek ve sağlık hizmeti alma imkanı olmayacaktır.

Mesai

Çalışanlara uzman hekim için hemşire ücretinin 2,5 katı, fazla mesai için ise sağlık kurumu çalışanına 4 katı ücret ödenmesi durumun vahametini göstermektedir. Dikey hiyerarşik fiyat ödemesi için gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Güçlü birlik, tüm bu bahsedilen durumların değişmesi için kuraldır ve bugün itibariyle bu platform bu birliği sağlamıştır. Ülkemizdeki tüm hizmet kollarının aynı birliğinin sağlanması ve memur maaşlarında istenilen artışın gerçekleşmesi zaruri koşul olarak görülmektedir.

bu nedenlerden dolayı

* şiddet

* Mali Haklar

* Kişisel Haklar

* Çalışma Koşulları ve

* Liyakat

Temel ortak taleplerimiz 5 ana başlık altında belirlendi.

Faaliyet takvimi ortaklaşa belirlenecek ve bundan sonraki süreçlerde gerekli tüm aksiyonlar birlikte alınacaktır. Toplu sözleşme talepleri beklentileri karşılamaz, gerekli fiyat ayarlamaları yapılmaz, istenmeyen çalışma koşulları ortadan kaldırılmaz ve şiddet önlenmezse, iş birliği sayesinde mevcut sıkıntılara daha güçlü bir şekilde itiraz edilecektir.

Sahada çalışan ve görev yapan tüm Tıp ve sağlık kurumu çalışanlarının bu birliği önemsemesini ve üye olarak güç vermesini bekliyoruz.

Yetkili Ama Etkisiz Sendikalar

Yetkili ama etkisiz sendikalardaki tüm meslektaşlarımızın bu zulme ortak olmama adına tepkilerini göstermelerini bekliyor, kendilerini bu onurlu çabanın içinde yer almaya davet ediyoruz.

Ülkemizde oluşturulacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olarak hastalarımızın kaliteli tedavi görme ve güzelleşme hakkını savunduğunuzu hastalarımızın bilmesini istiyoruz.

Pandemi sürecinde hastalarımıza sunduğumuz özverili hizmetin ve her türlü katı kuralın unutulmamasını bekliyoruz.

Bu çabamızda sadece kendimiz için değil hastalarımız için de kaliteli bir sağlık hizmeti oluşturmak için çaba sarf ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Türk halkına en içten sevgi ve saygılarımızla…

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Katılım Platformu.” (BSHA-Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu